Direktreklam som media

DR fungerar

Enligt färska undersökningar förhåller sig konsumenterna i högre grad positivt till tryckt DR, än till övriga former av reklam. Över 80 % av mottagare bekantar sig med DR och över hälften låter sig påverkas av den då de gör dagliga anskaffningar eller planerar större anskaffningar. Folk kommer ihåg direktreklam både bättre och längre än traditionella reklamannonser i tidningar. ODR är därför en effektiv mediekanal som lyckats bevara och öka sin betydelse i ett samhälle som digitaliserats i allt snabbare takt. ODR hjälper konsumenterna att få information om utbudet i både vanliga affärer och webbshoppar.

Tryckt vara går sällan till spillo

Selektering gör det möjligt att rikta en kampanj till en bestämd målgrupp eller alla hushåll inom ett bestämt distrikt. Det minsta möjliga utdelningsområdet består alltid av minst ett distrikt, vilket är några kvarter. Då du kombinerar din reklam med t.ex. en tävlingskupong kan du även analysera effekten av din kampanj och samla in kundinformation. Utdelningen kan även indelas enligt bostadsform till småhus eller flervåningshus. På SSM hjälper vi dig att planera din kampanj och göra en lyckad selektering av utdelningsområdet.

Högt notisvärde

Omkring 85 % av alla hushåll tar emot oadresserad direktreklam. Det här betyder att ett stort antal konsumenter läser och bekantar sig närmare med din reklam.

Papper är ett mångsidigt material

Då du väljer att trycka din reklam kan du välja mellan ett antal olika format. Din utdelningsprodukt kan vara hur liten eller stor du vill, en flyer eller en tjock katalog. Här är det bara fantasin som sätter gränser! Din kampanj kan innehålla kuponger, bilagor, trevliga personliga element eller produktprover. Därtill finns det ett brett sortiment av pappersmaterialer att välja mellan.