Suomen Suoramainonta Oy

Tillsammans med Suomen Suoramainonta Oy bildar direktreklamföretag runtom i Finland SSM-direktreklamkedjan. Vi skapar Finlands största privata utdelningsnätverk för oadresserad direktreklam. Vår direktutdelning når ca 2,4 miljoner privata hushåll och vi delar årligen ut ca 1,2 miljarder produkter.

  • 23 lokala utdelningsföretag och närmare 5 500 utdelare
  • 150 utdelningsbilar
  • 37 regionala utdelningsterminaler
  • ca 1,2 miljarder utdelningsprodukter om året.

Vårt huvudkontor ligger i Kånala i Helsingfors.

Suomen Suoramainonta Oy
Hankmossvägen 3, 00390 Helsingfors
www.suoramainonta.fi/sv

Ta kontakt