Unika tjänster med SSM

Utdelning om onsdagar 

Då utdelningen sker om onsdagar aktiveras konsumenterna mot slutet av veckan. DR får konsumenterna att gå ut för att köpa produkter och tjänster och vanligtvis följer försäljningstopparna ett klart mönster som går hand i hand med utdelningsdagarna. Lokala tidningar och reklamkampanjer med erbjudanden når uppskattningsvis 4 miljoner läsare om veckan och folk väntar faktiskt på post av oss.

Utdelningsområden kan avgränsas enligt distrikt istället för postnummer

Det lönar sig att rikta ODR till ett område där dina potentiella kunder bor. Det här är lätt och enkelt eftersom vi på SSM indelat alla områden i Finland i små utdelningsdistrikt.

Enkel och pålitlig service

Nöjda och belåtna kunder är väldigt viktigt för oss. Vi ger våra kunder personlig service både på lokal och nationell nivå. Vår service är snabb och våra tjänster är flexibla.

Från idé till brevlåda

Valmissuora är vår helt unika tjänst som innehåller allt du behöver. Då du väljer Valmissuora tar  vi hand om selektering, planering av din reklam, tryck, distribution och uppföljning. Du kan även välja att ha hand om bestämda arbetsskeden själv. Vi hjälper dig enligt dina behov och önskemål.