Jakelutyön yksikkö on jakopiiri

  • Kaupunginosat ja postinumerot jakautuvat uniikkeihin jakopiireihin
  • Jokaisessa piirissä on pääsääntöisesti eri jakaja, joka hoitaa piirinsä jakelun
  • Piiriin voi kuulua kerros- ja pientaloja sekä liikeyrityksiä
  • Jakelu voidaan kohdentaa valittuihin piireihin

Suomen Suoramainonta-ketjun jakelun perusyksikkö on jakelupiiri, missä yksi jakelupiiri käsittää n. 220 kotitaloutta. Postinumerot sisältävät usein jopa kymmeniä tuhansia kotitalouksia, jolloin tyypillisesti on yhdessä postinumerossa useita kymmeniä jakelupiirejä. Tiheästi asutulla taajama-alueella ovat jakelupiirit pinta-alallisesti muutaman korttelin kokoisia.

Oheinen havainnekuva on Pohjois-Leppävaaran postinumeron 02650-alueelta, Espoosta. Se käsittää yhteensä n. 3 800 kotitaloutta sekä 22 jakelupiiriä, missä tarkasteluun otettu jakelupiiri sisältää 145 kotitaloutta. Työaika otoksena menee kokemattomalta jakajalta n. 45 min. tämän kokoisen jakelupiirin jakelutyöhön.

 

Jakelupiirin pienuus on osa riskienhallintaa

 

Jakelupiiriä suunniteltaessa on lähtökohtana sopiva työmäärä yhdelle iltapäivälle tai illalle. Piirin suunnittelussa aluepäällikkö huomioi, että ajankohdasta ja sesongista riippuen saattaa yhdellä jakelukerralla olla 1-12 erilaista lehteä tai mainosesitettä.

Jakelupiirin pienuus on myös osa riskienhallintaa, sillä jos yksittäinen jakaja äkillisesti sairastuu, hänen jakelutyön voi hoitaa esim. naapurijakelupiiristä saatava sijainen. 

Yhden jakelupiirin keskikoko esim. Espoon alueella on valtakunnallista keskiarvoa pienempi eli vain n. 175 taloutta. Koko kaupungin kattavassa kampanjassa se on n.15 promillea Espoon talouksien kokonaismäärästä, jolloin esim. myöhästymisen vaikutus suoramainoskampanjaan jää pieneksi.

 

Kotiseututuntemus jakajan etuna

Ihanteellisessa tilanteessa yksi jakaja hoitaa 1-2 jakelupiiriä, jakajan asuessa itse jakelupiirissä tai sen lähialueella, ja hän tuntee hyvin jakoalueen. Yleensä uusi jakaja aloittaa ensin yhdellä piirillä, mutta kokemuksen karttuessa ja työn nopeutuessa, voidaan hänen vastuulleen antaa lisäpiiri.

 

Jakelun määrän hajautuminen työvaiheittain

Jakelun riskit pienenevät nopeasti jakelutyön edetessä

Esimerkkinä peittojakelu Espoo & Kirkkonummi n. 112 000 taloutta:

  1. Paino - jos painokone rikkoutuu, koko jakelu voi estyä
  2. Runkokuljetus - rekka rikkoutuu, koko jakelu voi estyä
  3. Jakeluyhtiön terminaali - tulipalo, koko jakelu voi estyä
  4. Jakeluauto (t), yksi jakeluauto lumipenkassa, vaikutus enää jotain prosentteja.
  5. Jakaja (t), jakaja sairastuu äkillisesti, vaikutus joitain promilleja
  6. Ovikoodi on vaihtunut, jakaja ei pääse rappuun, vaikutus 27 taloutta

 

SUORANET Kampanjasuunnittelu