Jakelutyön yksikkö on jakopiiri

  • Kaupunginosat ja postinumerot jakautuvat uniikkeihin jakopiireihin
  • Jokaisessa piirissä on pääsääntöisesti eri jakaja, joka hoitaa piirinsä jakelun
  • Piiriin voi kuulua kerros- ja pientaloja sekä liikeyrityksiä
  • Jakelu voidaan kohdentaa valittuihin piireihin

Suomen Suoramainonta -ketjun jakelun perusyksikkö on jakelupiiri. Keskimäärin yksi jakelupiiri käsittää noin 220 kotitaloutta. Usein postinumerot käsittävät useita tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia, kotitalouksia. Täten tyypillisesti yhdessä postinumerossa on useita kymmeniä jakelupiirejä. Pinta-alallisesti jakelupiirit ovat tiheästi asutulla taajama-alueella muutaman korttelin kokokoisia.

Oheisessa havainnekuvassa on Pohjois-Leppävaaran postinumero 02650 Espoosta. Se käsittää yhteensä noin 3 800 kotitaloutta ja 22 jakelupiiriä. Tarkasteluun otettu jakelupiiri sisältää 145 kotitaloutta. Kokemattomalta jakajalta menee noin 45 minuuttia koko jakelupiirin jakelutyöhön.

 

Jakelupiiri on sopivan kokoinen urakka

 

Jakelupiiriä suunniteltaessa lähtökohtana on sopiva työmäärä yhdelle iltapäivälle tai illalle. Piirin suunnittelussa aluepäällikkö huomioi, että ajankohdasta ja sesongista riippuen yhdellä jakelukerralla saattaa olla 1 - 12 erilaista lehteä tai mainosesitettä.

Jakelupiirin pienuus on myös osa riskienhallintaa. Jos yksittäinen jakaja äkillisesti sairastuu, hänen jakelutyön voi hoitaa esimerkiksi naapurijakelupiiristä saatava sijainen. Yhden jakelupiirin keskikoko Espoon alueella on valtakunnallista keskiarvoa pienempi eli vain noin 175 taloutta. Koko kaupungin kattavassa kampanjassa se on noin 15 promillea Espoon talouksien kokonaismäärästä. Täten esimerkiksi myöhästymisen vaikutus suoramainoskampanjaan jää pieneksi.

Ideaalitilanteessa yksi jakaja hoitaa yhtä tai kahta jakelupiiriä. Tyypillisesti jakaja itse asuu jakelupiirissä, tai lähialueella, joten alue on hänelle entuudestaan tuttu. Yleensä uusi jakaja aloittaa yhdellä piirillä, mutta kokemuksen karttuessa ja työn nopeutuessa hänen vastuulleen voidaan uskoa lisäpiiri.

 

Jakelun määrän hajautuminen työvaiheittain

Jakelun riskit pienenevät nopeasti jakelutyön edetessä

Esimerkkinä peittojakelu Espoo & Kirkkonummi noin 112 000 taloutta

  1. Paino - jos painokone rikkoutuu, koko jakelu voi estyä.
  2. Runkokuljetus - rekka rikkoutuu, koko jakelu voi estyä.
  3. Jakeluyhtiön terminaali - tulipalo, koko jakelu voi estyä.
  4. Jakeluauto (t), yksi jakeluauto lumipenkassa, vaikutus enää jotain prosentteja.
  5. Jakaja (t), jakaja sairastuu äkisti, vaikutus joitain promilleja.
  6. Ovikoodi vaihtunut, jakaja ei pääse rappuun, vaikutus 27 taloutta.