Ajoittain on hyvä selvittää suoramainonnan kuluttajakohderyhmien ajatuksia ja käsityksiä esimerkiksi sisältöelementtien sopivuudesta ja siitä, mikä puhuttelee ja mikä herättää kiinnostuksen ostaa mainostettavia tuotteita. Yrityksen tai markkinaolosuhteiden muutostilanteessa on hyvä tutkia kuluttajan suhtautumista kotiin jaettavaan suoramainosesitteeseen.

Olemme vuodesta 1994 asti toteuttaneet useita satoja tutkimuksia. Osassa tutkimuksista tiedonkeruu toteutetaan puhelinhaastatteluin ja osassa tutkimuskumppanimme internet-paneelissa.  Raportointi on laadukasta ja kaikki tutkimuksista saatava tieto on luottamuksellista. Tiedonkeruuta tehdään ympäri vuoden. SSM:n vakiintuneet alihankintakumppanit ovat Suomen johtavia tutkimusammattilaisia. On yhteinen intressimme, että painettu viestisi tavoittaa valitun kohderyhmän ja toimii.

 

Etu Esitutkimus

Esitteen kannen sopivuuden ja houkuttelevuuden mittaus jo suunnitteluvaiheessa.

Lue lisää.

Näky Huomioarvotutkimus

Mittaa esitteen huomioarvon, tutustumisen ja ostokiinnostuksen heti kampanjan jälkeen.

Lue lisää.

Sisu Sisältötutkimus

Selvittää perusteellisesti esitteen sisällöllisen toimivuuden ja sopivuuden.

Lue lisää.

Teho Analyysi

Analysoi kampanjan vaikutuksen. Tunnistaa suorakampanjaasi reagoineet alueellisesti sekä myymälätasoisesti.

Lue lisää.