Aika ajoin on hyvä selvittää suoramainonnan kuluttajakohderyhmien ajatuksia ja käsityksiä esim. sisältöelementtien sopivuudesta ja siitä, mikä puhuttelee ja mikä herättää ostohalun mainostettavia tuotteita kohtaan. Yrityksen tai markkinaolosuhteiden muutostilanteessa on hyvä tutkia kuluttajan suhtautumista kotiin jaettavaan suoramainontaan. 

Olemme toteuttaneet useita satoja tutkimuksia jo vuodesta 1994 lähtien. Keräämme tietoa ympäri vuoden puhelinhaastatteluilla sekä tutkimuskumppanimme internet-paneelissa. Raportointi on laadukasta ja kaikki tutkimuksista saatava tieto pidetään luottamuksellisena. Kaikki SSM:n vakiintuneet alihankintakumppanit ovat Suomen johtavia tutkimusammattilaisia. Yhteinen kiinnostuksemme on, että painettu viesti tavoittaa valitun kohderyhmän ja toimii hyvin.

 

Etu Esitutkimus

Esitteen kannen sopivuus ja sen houkuttelevuuden mittaus jo suunnitteluvaiheessa

Lue lisää.

Näky Huomioarvotutkimus

Mittaa esitteen huomioarvon, tutustumisen ja ostokiinnostuksen heti kampanjan jälkeen

Lue lisää.

Sisu Sisältötutkimus

Selvittää perusteellisesti esitteen sisällöllisen toimivuuden ja sopivuuden

Lue lisää.

Teho Analyysi

Analysoi kampanjan vaikutuksen. Tunnistaa suorakampanjaasi reagoineet alueellisesti sekä myymälätasoisesti

Lue lisää.