Sisu Sisältötutkimus perustuu laajoihin vakiokysymyksiin, jotka kattavat mahdollisimman laajasti suoramainontaesitteiden suunnittelussa esiin tulevia aiheita.

Tilaajalla on myös mahdollisuus saada lomakkeelle muutamia omia kysymyksiä.

Sisu –tutkimusta on toteutettu yli 20 vuoden ajan. Kaikkien tutkittujen esitteiden tiedot on tallennettu ainutlaatuiseen tietopankkiin, joka mahdollistaa oman esitteen tulosten vertailun muiden suoraesitteiden tuloksiin.

Tutkimuksen toteuttaminen on nopeaa: vastaajille annetaan noin viikko aikaa antaa mielipiteensä esitteestä ja tästä noin 2-3 viikon kuluessa tulokset toimitetaan tilaajalle. Helposti sähköisessä muodossa ja tarkemmin yhteisessä presentaatiossa.  

Tutkimuksen taustaa

Tutkimuksen ovat kehittäneet yhteistyössä Suomen Suoramainonta Oy ja TNS Gallup Oy. Tätä kansainvälisestikin ainutlaatuista tutkimusta on toteutettu jo syksystä 1994 lähtien. Arvioitavana on ollut eri toimialaoja edustavia esitteitä ja katalogeja reilusti yli 100 kappaletta. Tutkimuksessa on selvitetty suoramainoksiin tutustumista sekä kerätty palautetta suoramainosten toteutusten toimivuudesta. Tutkittujen esitteiden tiedot on kerätty tietopankkiin. Vastaajakunta edustaa Suomen suurimpien kaupunkien yli 18-vuotiasta väestöä.

Tutkimuspaikkakunnat ovat seuraavat:

 • Etelä-Suomi 60 % (Suur-Helsinki, Turku, Tampere, Lahti, Pori, Kouvola)
 • Keski-Suomi 24 % (Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Seinäjoki, Vaasa)
 • Pohjois-Suomi 16 % (Oulu, Rovaniemi, Kajaani)

Puolet vastaajista on naisia ja puolet miehiä sekä puolet alle 40- ja yli 40-vuotiaita.

Tutkimus toteutetaan TNS Gallup Forum –vastaajakannassa. Vastaajakannassa on noin 40 000 henkilöä, joiden joukosta kuhunkin Sisu –tutkimukseen rekrytoidaan noin 400 hengen vastaajajoukko. Vastaajille kerrotaan tutkimuksen tarkoitus ja heille lähetetään tutkittavat esitteet postitse.

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksessa selvitetään miten kuluttajat tutustuvat esitteisiin ja miten esitteiden toteutus toimii. Alla on esitetty tutkitut alueet tarkemmin:

 • Esitteen tunnettuus ja seuraaminen
 • Esitteeseen perehtyminen
 • Esitteen ulkoinen toteutus
 • Esitteen sisältö
 • Esitteen imago
 • Esitteen parantaminen
 • Esitteestä saadut ostovinkit

Vakiokysymysten lisäksi tilaajalla on mahdollisuus saada kysymyslomakkeelle muutamia omia kysymyksiä.

Tietopankkianalyysi

Tietopankki tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vertailla omia tuloksia muiden suoraesitteiden tuloksiin! Kaikkien tutkittujen esitteiden tulokset on tallennettu tietopankkiin. Tietopankki mahdollistaa vertailut kaikkien esitteiden keskiarvoon sekä vaihteluväliin (eli esitteiden saamiin korkeimpiin ja matalimpiin arvoihin). Tulokset esitetään keskilukuina, joten yksittäisten esitteiden tulokset eivät paljastu Muutamilta toimialoilta on tutkittu riittävästi esitteitä, jotta tuloksia voidaan vertailla kyseisen toimialan esitteiden keskiarvoihin (esim. huonekalut, pt-kauppa). Tietopankin tiedoista ajetaan jokaiseen raporttiin tietopankkianalyysi, joka perustuu esitteiden kiinnostavuuden ja tarpeellisuuden analyysiin. 

Tietopankkianalyysi kertoo miten toimiva esite on ja auttaa vertaillessa muihin tutkittuihin esitteisiin. Esitteitä tarkastellaan kohderyhmässä ‘kaikki’ ja mukana ovat kaikki tutkitut esitteet. Esitteiden analysoinnissa käytetään pääkomponenttianalyysiä.

 

Tietopankkianalyysi. Nelikenttäkartta.

Tarkastelutapa:

 • Esitteiden toimivuutta tutkitaan nelikenttäkartan avulla.
 • Kartan vaaka-akseli kuvaa esitteiden kiinnostavuuden määrää ja pystyakseli esitteiden tarpeellisuuden määrää.
 • Kartan keskipisteenä on tutkittujen mainosten keskiarvo.
 • Esitteiden sijainti kartalla määräytyy esitteen imagoa koskevien kysymysten perusteella.