Mainoskielto kertoo usein kotitalouden elämänvaiheesta

Mainoskielto on keskimääräisesti yleisempi talouksissa, joiden kulutustarve on  esim. elämäntilanteesta johtuen kapeapohjainen. Tämänlaisissa talouksissa asuu tyypillisesti yksin eläviä, eläkeläisiä tai ihmisiä, jotka matkustavat paljon. Silti nämäkään taloudet eivät ole kuin harvoin kulutus- tai mainoskielteisiä, esim. lauantaina saapuva pizzamainos saattaa olla juhliville tervetullut viesti.

Mainoskielto elämäntilanteen mukaan

"Sinkkutalouden muuttumisella dinkkutaloudeksi" tai lapsiperheen taloudeksi on selvä vaikutus kotitalouden mainoskieltoon; kulutustarve kasvaa, tarvitaan uudenlaisia tuotteita ja aletaan seuraamaan päivittäistavarakaupan tarjouksia ym. Usein elämäntilanteen muuttuessa mainoskielto poistetaan.

Mainoskielto on osittain alueellinen ilmiö

Mainoskielto on osittain alueellinen ilmiö, missä jopa vierekkäisissä kortteleissa voi ilmetä isoja eroja kieltojen suhteen. Asuinaluesuunnittelu vaikuttaa tähän, kun yleensä yhden tai useamman korttelin alue varataan tietyntyyliseen rakennus- ja asumiskäyttöön. Lapsiperheet tarvitsevat tilaa asuen rivi- tai omakotitalossa, kun taas yksin elävät haluavat lähelle keskustan palveluita. Opiskelijoiden parissa saattaa olla mainoskieltoja, kun taas perheellisillä on enemmän kulutustarpeita, jolloin myös mainoskiellot poistetaan. 

Mainoskiellot osana jatkuvaa talousmäärälaskentaa

SSM-jakeluryhmän jakeluyritykset seuraavat jatkuvasti mainoskieltojen määrän vaihtelua osana alueellista talousmäärälaskentaa. Tieto on tärkeää mm. kaupunkilehdille ja mainostaja-asiakkaille, jotta jakelutuotteiden painosmäärät osataan tilata oikein.

Mainoskieltojen määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosivertailussa, mutta vuoden aikana mainoskieltotilanne muuttuu jatkuvasti, heijastellen kuluttajien kulutustarvetta. Kesälomakaudella lähdettäessä mökille laitetaan usein mainoskielto, jotta eteisen lattia tai postilaatikko ei täyttyisi postista. Vastaavasti joulun aikaan poistetaan mainoskieltoja, tehtäessä joululahjahankintoja tai seuratessa vuoden vaihteen alennusmyyntejä.