Toimintamme ympäristövaikutus  -jatkuvaa kehitystyötä

 

Suomen Suoramainonta huomioi toimintansa mahdolliset ympäristöriskit:                                                                               

 • Ympäristölakien noudattaminen
 • Ympäristölainsäädännön kehityksen jatkuva seuranta
 • Jätteiden huolellinen lajittelu ja kierrätys
 • Jakelun toteutus pääasiallisesti jalan/polkupyörällä
 • Kohdennettu jakelu
 • Jatkuva talousmäärien päivitys
 • Autolla ajot täydellä kuormituksella
 • Kuljetukset uusilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla
 • Jakeluajot toteutetaan muina kuin ruuhka-aikoina
 • Kannattaminen taloudelliseen ajotapaan ajoneuvojen seurantajärjestelmien avulla
 • Ajokaluston säännöllinen huolto suoritetaan huolto-ohjelman mukaisesti
 • Ajoneuvojen määräaikaiset tarkastukset mm. rengaspaineet, nesteet

Jakelu pääosin jalkaisin tai polkupyörällä

Jakelupalvelun välittömät ympäristövaikutukset ovat vähäiset, sillä jakelu toteutetaan pääosin jalkaisin tai polkupyörällä. Jakelutyön kuntoa ja terveyttä edistävät vaikutukset ovat lisäksi kansantaloudellisesti hyödyllinen asia.

 

Oikeat talousmäärät, vähemmän hukkakappaleita

 

Suorajakeluun kuuluvien talouksien määrä vaihtelee päivittäin mm. uusia asuinalueita valmistuu, kesälomalle lähtevä saattaa laittaa mainoskiellon tai joululahjahankintoja miettivä ottaa mainoskieltonsa pois. SSM yritykset seuraavat jatkuvasti jakeluun kuuluvien talouksien määriä. Merkittävät muutokset ja oikeat kappalemäärät ilmoitetaan asiakkaille painotilausta varten. Näin voidaan välttyä tarpeettomalta jakelutuotteiden painamiselta sekä kierrätysjärjestelmän turhalta kuormittamiselta.