Etu – suoramainonnan esitutkimus perustuu osin vakioituun ja osin tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöityyn malliin.

Erottuminen muista esitenipun esitteistä on erittäin tärkeää esitteeseen tutustumisen kannalta. Suurin merkitys muista esitteistä erottumiselle on esitteen ulkonäöllä ja erityisesti kannen ulkonäöllä ja toimivuudella.

Etu –tutkimuksella varmistetaan, että kansi täyttää sille asetetut tavoitteet.

Tutkimuksen toteuttaminen on nopeaa: vastaajille annetaan noin viikko aikaa arvioida testattavia kansia ja tästä noin 1,5 viikon kuluessa tulokset toimitetaan tilaajalle. Helposti sähköisessä muodossa ja tarkemmin yhteisessä presentaatiossa. 

Tutkimuksen toteutus

Kansi voidaan testata koko väestössä tai haluttaessa tiiviimmin määritellyssä kohderyhmässä.

Tutkimus toteutetaan TNS Gallup Forum –vastaajakannassa. Vastaajakannassa on noin 40 000 henkilöä, joiden joukosta kuhunkin Etu –tutkimukseen rekrytoidaan noin 150-200 hengen vastaajajoukko. Vastaaminen tapahtuu sähköisesti web-lomakkeen avulla ja testattava kansi/kannet esitetään sähköisessä muodossa.

Testattavat kannet tulee lähettää sähköisesti (esim. jpg- tai pdf-muodossa).

Tutkimuksen toteuttamiseen on varattava aikaa suunnittelusta loppuraporttiin noin 2,5-3 viikkoa. 

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksessa selvitetään kannen sopivuutta mainostajalle ja sen kykyä houkutella kuluttaja tutustumaan esitteen sisältöön ja asioimaan liikkeeseen. Osa kysymyksistä on vakioituja ja osa räätälöidään tapauskohtaisesti. Alla on esitetty muutamia kysymysaiheita:

  • Kannesta pitäminen
  • Kannen sopivuus mainostajalle
  • Kyky houkutella tutustumaan sisältöön
  • Kyky houkutella asioimaan liikkeeseen
  • Kannen herättämät mielikuvat
  • Kannen vertailu kilpailevien mainostajien kansiin / omiin aikaisempiin kansiin tms.

Muuta tietoa kannen toimivuudesta

Kannen toimivuutta voidaan arvioida myös Sisun eli suoramainonnan sisältötutkimuksen tuottaman tiedon perusteella. Sisu –tutkimus sisältää tietopankin, josta löytyy tietoa yli 100 tutkitusta esitteestä. Tietopankin tieto ei korvaa erillisenä tehtyä kannen testausta, mutta sen avulla voidaan löytää muutamia lainalaisuuksia hyvin tai huonosti toimivista kansista.

Kysy Sisu-tutkimuksesta lisää SSM myynnistä!