Markkinoinnin painopisteet

Markkinointiviestinnän määrä 2013 -selvityksen mukaan Suomessa  osoitteettoman suoran määrän arvioidaan kasvaneen 3,9 % kun osoitteellisen suoraan käytetyt mainospanostukset laskivat 8,9 %. Kaiken kaikkiaan Suomessa investoitiin markkinointiviestinnän ostettuun kanavaan ja suunnitteluun 3,1 miljardia euroa vuonna 2013. Laskua edellisvuoteen oli 4,4 prosenttia.

Lue lisää osoitteessa http://www.asml.fi/markkinoinnin-painopiste-siirtyy/